,

Znakovni jezik za bebe

Prva godina života i mjeseci dok ne počnu govoriti, za djecu, ali i za roditelje, razdoblje je frustracija.
Mališani se izražavaju i komuniciraju jedino plačem, a na roditeljima je da otkriju njihove želje, potrebe i patnje.

Kako se motorički i kognitivno razvijaju polako počinju davati znakove rukama, raditi geste, ispuštati jednostavne glasove i slogove te, općenito, na razne načine (ne)verbalno komunicirati sa okolinom.

I dok marljivo upoznavaju svijet, sigurno se žele pohvaliti svojim osvajanjima i podijeliti dojmove s nama.

Znakovni jezik za bebe, iako već postoji već više od 25 godina, osvaja sve više obitelji. Koristeći izdvojene znakove iz jezika za gluhe osobe, pojednostavljene za male prstiće i ručice, praćene izgovorom pojma, potiče djecu, ali i roditelje, na komunikaciju, bilo da dijete hoće reći nešto trivijalno ili upozoriti na bol ili kakvu opasnost.

Same autorice Baby Signs® programa uspoređuju znakovni jezik prema govoru kao puzanje prema hodanju budući da uspjeh koji bebe postižu savladavanjem znakova, pruža motivaciju i samopouzdanje koje je temelj za razvoj govora.

I uistinu, istraživanja su pokazala kako djeca koja znakuju počinju pričati ranije od djece koja se nisu služila znakovnim jezikom. Budući da korištenje znakovnog jezika razvija neurološke veze tj. poveznice između predmeta i riječi, dio posla već je obavljen. Također, jednom kad dijete zakorači u svijet govora imaju bogatiji vokabular pa tako fond riječi 24-mjesečne djece koja znakuju jednak je onome koji imaju djeca s 27 ili 28 mjeseci. A razlika se s vremenom povećava, pa 36 mjeseci Baby Sign® djeca pričala su više nego „neznakujući“ 47-mjesečnjaci, a rečenice su bile duže i kompleksnije.

No, nebrojene prednosti ovakve komunikacije ne staju samo na najmlađima. One i blagotvorno utječu i na cijelu obitelj. Djeca koja koriste znakove sigurnija su i samostalnija, čime se smanjuju frustracije svih članova obitelji budući da mogu bolje reagirati na osjećaje djeteta.

Kada početi?

Neki roditelji počinju znakovati od samog rođenja djeteta, a dijete „uzvrati“ kada bude motorički sposobno, dakle, negdje oko osmog mjeseca.

Upravo taj mjesec označava početak Baby Signs programa za druge roditelje. Prednosti početka znakovanja između 8 i 12 mjeseci je taj što bebe mogu vrlo brzo početi prihvaćati znakove, pa su rezultati uskoro vidljivi.

S godinom dana djeca postaju „kao spužve“, pa je vjerojatnost da će brže naučiti znakove, već čak unutar par dana. No, koristit će ih kraće budući da se oni gube kako polako savladavaju govor.

Bez obzira na dob, pokazuje li dijete spremnost i želju za komunikacijom, idealan je kandidat za znakovanje.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori