, ,

Zakonske obveze i prava nakon rođenja djeteta

Da bismo vam olakšali postupak prijave i podnošenja zahtjeva, pripremili smo kratak pregled prava i obveza

Roditelji se nakon rođenja djeteta susretnu s popriličnim brojem dokumenata koje trebaju izvaditi u raznim državnim institucijama, a za koje će im osim vremena trebati i dosta strpljenja ukoliko nisu dobro informirani što trebaju činiti, koje točno papire sa sobom trebaju ponijeti i koje dokumente im pojedina institucija treba izdati.

Na temelju njih će moći ostvariti i određena prava kao što su jednokratna naknada za opremu za novorođenče za koju se zahtjev podnosi u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te pravo na novčanu naknadu koju mogu ostvariti prema mjestu prebivališta ukoliko njihova općina ili grad isplaćuju takve potpore za novorođeno dijete.

Prema zakonu su roditelji obvezni prijaviti dijete u matični ured i u HZZO radi zdravstvenog osiguranja, a u MUP-u pak dobiti za dijete jedinstveni matični broj građana (JMBG) i uvjerenje o prebivalištu. Da bismo vam olakšali postupak prijave i podnošenja zahtjeva, pripremili smo kratak pregled prava i obveza koje vas očekuju nakon djetetova rođenja.

Prijava djeteta u matični ured

Nakon što u rodilištu dobijete otpusno pismo, koje prvih mjesec dana služi kao djetetov službeni dokument, prva je adresa na koju se trebate javiti, i to u roku 60 dana od rođenja djeteta, matični ured u općini u kojoj se nalazi rodilište. Tamo ćete prijaviti dijete u maticu rođenih. Trebaju doći oba roditelja i trebate ponijeti otpusno pismo iz rodilišta, vjenčani list ako ste u braku i osobne iskaznice na uvid. Samohrana majka prilaže svoj rodni list i osobnu iskaznicu. Ako roditelji nisu vjenčani, za priznavanje očinstva otac treba u matičnom uredu potpisati izjavu kojom priznaje očinstvo. Matični ured će vam izdati rodni list i domovnicu za dijete, no bez jedinstvenog matičnog broja građana koji ćete dobiti u MUP-u. U matični ured ponesite biljege od 60 kuna i 14 kuna gotovine.

Postupak u MUP-u

Prijavom u Ministarstvo unutarnjih poslova prijavljujete djetetovo prebivalište i djetetu se tada dodjeljuje JMBG. Ako roditelji nemaju isto prebivalište, onaj čije se prebivalište razlikuje od prebivališta djeteta treba u MUP-u potpisati izjavu da je suglasan da dijete bude prijavljeno na adresu drugog roditelja. Sa sobom trebate ponijeti djetetov rodni list ili izvod iz matice rođenih, domovnicu djeteta, osobne iskaznice roditelja te obrazac prijave prebivališta koji se može skinuti i s MUP-ove web stranice.

Zdravstvena zaštita djeteta

U roku mjesec dana od rođenja dijete morate prijaviti u sustav zdravstvenog osiguranja. Prijava se podnosi u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) prema mjestu prebivališta. To može napraviti i tvrtka u kojoj je zaposlen roditelj preko kojega će dijete biti zdravstveno osigurano. Prije odlaska u HZZO, u tvrtki ispunite i ovjerite obrazac „Tiskanica 3“ te s njime u HZZO-u prijavite dijete. Dobit ćete potvrđenu kopiju ispunjenog obrasca „Tiskanica 3“ i privremenu iskaznicu za dijete koja služi kao zdravstvena iskaznica dok se kroz koji mjesec ne dobije nova, prava iskaznica.

Naknada za opremu za novorođenče

Kada prijavite dijete za zdravstveno osiguranje i dobijete za njega rodni list, možete iskoristiti pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta. Zahtjev se predaje u područnom uredu ili ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta. Zahtjevu treba priložiti kopiju rodnog lista djeteta, domovnicu djeteta na uvid, kopiju obrasca „Tiskanica 3“ na uvid i uvjerenje o prebivalištu djeteta na uvid. Novčana naknada iznosi oko 2.300 kuna.

Novčana pomoć grada Zagreba

Pojedine jedinice lokalne samouprave dodjeljuju naknadu za novorođeno dijete na koju se pravo ostvaruje prema mjestu prebivališta. U gradu Zagrebu pravo na novčanu pomoć može ostvariti roditelj s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije rođenja djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti te ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.

Visina novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojim su djeca dodijeljena na brigu i skrb temeljem pravomoćne presude o razvodu braka. Visina novčane pomoći od 1. srpnja 2011. za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva iznosi 1.800,00 kuna što će se isplatiti u dva jednaka obroka tijekom jedne godine. Za drugo dijete potpora je 3.600,00 kuna što će se isplatiti u četiri jednaka obroka tijekom dvije godine, a za treće i svako daljnje dijete 54.000,00 kuna što će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom šest kalendarskih godina.

Porezna olakšica za dijete

Jedan od zaposlenih roditelja treba u poreznoj upravi upisati dijete na svoju poreznu karticu radi ostvarivanja prava na poreznu olakšicu. Time uvećava svoj osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka. Porezna olakšica za godinu rođenja djeteta ostvaruje se od mjeseca njegova rođenja. U poreznu upravu treba ponijeti original porezne kartice roditelja, osobnu iskaznicu na uvid te djetetov rodni list na uvid. U poreznoj upravi dobije se porezna kartica s upisanim djetetom koju treba vratiti u tvrtku roditelja. Osobni odbitak za prvo dijete iznosi 900 kuna ili 10.800 na godišnjoj razini, za drugo dijete koeficijent je 0.7 ili 1.260 kn, za treće dijete 1.800, za četvrto 2.520, a za peto 3.420 kn.

Izvor:zena.hr

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori