, ,

Rodiljni i roditeljski dopust

TKO IMA PRAVO

Pravo na rodiljni dopust i isplatu rodiljne naknade u visini pune plaće imaju sve zaposlene i samozaposlene majke koje su ostvarile najmanje 12 mjeseci neprekinutog radnog staža. Prava nezaposlenih majki i onih koje se nalaze na redovitom školovanju posebno su regulirana, o čemu možete čitati u daljnjem tekstu.

KADA SE OTVARA

 Obvezni porodiljni dopust otvara se najranije 45, a najkasnije 28 dana prije datuma očekivanog poroda i traje do djetetovih navršenih šest mjeseci. Iznimno, rodilja može i ranije prekinuti rodiljni dopust na vlastiti zahtjev i to najranije 70 dana nakon poroda. Pritom se računaju svi, a ne samo radni dani.

Ukoliko se na rodiljni ide direktno iz radnog odnosa, on počinje 28 dana prije poroda, a ako se na porodiljni ide sa bolovanja zbog komplikacija u trudnoći, on počinje 45 dana prije poroda. Datum početka rodiljnog dopusta utvrđuje izabrani ginekolog, koji izdaje odgovarajuću potvrdu. Na temelju te potvrde izabrani liječnik opće prakse izdaje Izvješće o bolovanju (popularne „Doznake) koje je, zajedno s ostalim dolje navedenim dokumentima, potrebno odnijeti u područni ured HZZO-a. To najčešće morate sami, iako postoje slučajevi u kojima to, umjesto vas, radi netko od administrativnog osoblja tvrtke u kojoj ste zaposleni.

POTREBNI DOKUMENTI

Prilikom otvaranja rodiljnog dopusta, potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • osobna iskaznica, (kopija)
 • zdravstvena iskaznica (kopija)
 • iskaznica tekućeg računa na koji želite primati uplate (kopija)
 • potvrda o plaći koju izdaje poslodavac, tzv. R-1 obrazac (samozaposlene majke prilažu Rješenje o osnovici za obračun doprinosa)
 • Izvješće o bolovanju za razdoblje od 28. ili 45. dana prije termina poroda do 42. dana nakon poroda – popularne „Doznake“
 • formular kojeg dobijete u podružnici HZZO-a

IZNOS NAKNADE

Majka koja je ostvarila pravo na rodiljni dopust na temelju 12 mjeseci neprekinutog radnog staža ima pravo na naknadu u visini pune plaće tijekom cijelog rodiljnog dopusta (oko mjesec dana prije poroda i tijekom šest mjeseci nakon njega). Naravno, plaća se umanjuje za iznos koji vam poslodavac isplaćuje za prijevoz i topli obrok. Rodiljne se naknade obično isplaćuju oko 20.-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

JEDNOKRATNA POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENČETA

Roditelji imaju pravo i na jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta, koju dodijeljuje HZZO (ona trenutno iznosi  2.328,20kn) uime države, dok gradovi i općine samostalno određuju iznos pomoći koju oni dodijeljuju (u rasponu od 1000 do 7000kn). Pravo na ovu pomoć ostvaruju svi roditelji hrvatski državljani, bez obzira na njihov radni status.

Za pomoć koju dodijeljuje HZZO potrebno je priložiti:

 • fotokopiju Rodnog lista djeteta
 • popunjen HZZO-ov formular u 2 primjerka

 

RODITELJSKI DOPUST (drugih šest mjeseci)

Nakon rodiljnog, jedan od roditelja može započeti sa korištenjem roditeljskog dopusta od djetetovih navršenih šest mjeseci pa idućih 180 dana (dakle, ne do djetetovog prvog rođendana, već koji dan prije toga). Točan datum prestanka tog prava naveden je u Rješenju o rodiljnom dopustu kojeg ćete dobiti poštom nakon što predate zahtjev u područnom uredu HZZO-a.

Ako će roditeljski dopust koristiti isključivo majka, otac se mora osobno pojaviti u područnom uredu HZZO-a te potpisati Izjavu u kojoj se odriče tog prava.

Ostali potrebni dokumenti su:

 • HZZO-ov formular sa podacima majke
 • Kopija Rodnog lista djeteta (nije potreban ako ste tražili pomoć za opremu novorođenčeta i tom prilikom ga predali)

 

Ako će taj dio dopusta koristiti otac, potrebno je priložiti:

 • fotokopiju Rodnog lista djeteta
 • R-1 obrazac (za oca – šestomjesečni prosjek plaće)
 • fotokopiju kartice tekućeg računa oca
 • fotokopiju osobne iskaznice oca
 • fotokopiju zdravstvene iskaznice oca
 • Izjavu o prijenosu prava (dakle, u ovom slučaju popunjava ju majka)
 • zahtjev (formular koji se također dobiva u prostorijama HZZO-a).

 

Maksimalni iznos naknade za rodiljni dopust prema važećim propisima iznosi 2660,80kn, bez obzira na to koji ga roditelj koristi. Navedeni zahtjev potrebno je podnijeti kad dijete navrši pet mjeseci, no moguće su i retroaktivne molbe, tj. naknadno podnošenje Zahtjeva. U tom slučaju naknada za roditeljski dopust isplaćuje se tek nakon podnošenja Zahtjeva.

Roditeljski dopust oba roditelja mogu koristiti i razlomljeno, tj. u dijelovima sve do djetetove navršene osme godine. O tome je potrebno obavijestiti i HZZO i poslodavca barem 30 dana prije dana korištenja navedenog prava.

 

MAJKE KOJE NEMAJU DOVOLJNO STAŽA

Majke koje nemaju neprekinutih 12 mjeseci radnoga staža u trenutku otvaranja rodiljnog dopusta, ostvaruju pravo na naknadu u visini 50% proračunske osnovice, što sada iznosi 1.663,00 kune, koliko iznosi i naknada tim majkama za roditeljski dopust (tj. drugih šest mjeseci).

 

NEZAPOSLENE MAJKE

Nezaposlene majke također imaju pravo na rodiljnu naknadu u visini 50% proračunske osnovice (1.663,00 kune) od dana rođenja djeteta do djetetove navršene prve godine.

Dokumenti koji su njima potrebni jesu slijedeći:

 • fotokopija djetetovog rodnog lista
 • fotokopija majčine domovnice
 • fotokopija osobne iskaznice
 • potvrdu o prebivalištu majke
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se majka neprekidno vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini novčane naknade koja joj se isplaćuje kao nezaposlenoj osobi
 • fotokopija odluke o prestanku radnog odnosa

 

Na uvid je potrebno donijeti još i:

 • osobnu iskaznicu
 • domovnicu
 • zdravstvenu iskaznicu
 • original rodnog lista za dijete
 • original odluke o prestanku radnog odnosa.

 

Kao nezaposleni roditelj, imate pravo na priznavanje staža u prvoj godini djetetova života. Potrebni dokumenti za to su slijedeći:

 • Izvadak iz matične knjige rođenih za dijete
 • djetetova domovnica
 • potvrda o prebivalištu i roditelja i djeteta (vadi se na MUP-u)
 • ako su oba roditelja nezaposlena, tada je potrebno dati izjavu o dogovoru koji će roditelj koristiti ovo pravo na staž
 • radnu knjižicu roditelja koji će koristiti pravo na staž
 • kopija osobne iskaznice roditelja koji ce koristiti pravo na staž
 • tiskanica M-1P (kupi se u knjižari ili Narodnim novinama).

 

Sva se dokumentacija podnosi područnoj službi HZMO-a, Odjelu matične evidencije, prema prebivalištu roditelja. Pravo na staž se ne odobrava rješenjem (kao kod dodatnog rodiljnog dopusta), već je vraćena kopija tiskanice M-1P potvrda o priznanju svojstva osiguranika. Staž će u radnu knjižicu upisati HZMO.

 

MAJKE KOJE SE NALAZE NA REDOVITOM ŠKOLOVANJU

Zahtjevu za isplatu porodiljne naknade (to je formular koji dobije u HZZO-u) prilažu se slijedeći dokumenti:

 • fotokopija djetetova rodnog lista
 • fotokopija majčine domovnice
 • fotokopija osobne iskaznice (za majku) i potvrdu o neprekidnom prebivalištu
 • potvrda o redovnom školovanju

 

Na uvid je potrebno donijeti:

 • osobnu iskaznicu
 • domovnicu
 • zdravstvenu iskaznicu
 • original rodnog lista

 

Novčana naknada za vrijeme cijelog rodiljnog dopusta iznosi 1.663,00 kune mjesečno.

 

Majke studentice imaju pravo na mirovanje obveza studenta za vrijeme trudnoće i do godine dana starosti djeteta (popularno “zamrzavanje godine”). Za ostavarenje ovoga prava obratite se Referadi Vašeg fakulteta koji će Vas tražiti liječničku dokumentaciju o trudnoći.

 

DOPUST ZA BLIZANCE ILI ZA TREĆE DIJETE

Za blizance, kao i za treće i svako iduće dijete moguće je iskoristiti roditeljski dopust do djetetove navršene treće godine. Mjesečna naknada u tom slučaju također iznosi 50% proračunske osnovice tj. 1.663,00 kune. Potrebni dokumenti su:

 • fotokopije Rodnih listova svo troje djece ili blizanaca
 • HZZO-ov formular u 2 primjerka (podiže se u njihovim prostorijama)

 

PROMJENE RADNOG STATUSA

Ukoliko tijekom rodiljnog ili roditeljskog dopusta dođe do promjene radnog statusa roditelja koji koristi dopust (primjerice, istek Ugovor o radu na određeno), on je o promjeni dužan obavijestiti HZZO, koji će u tom slučaju izdati novo Rješenje sa novim iznosom naknade.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori